FASUS 37 Virtual 2021


FASUS Virtual – učenje i tokom pandemije

37. Farmaceutski susreti organizovani su kao onlajn događaj pod nazivom FASUS 37 Virtual 2021 koji je putem posebne Internet platforme emitovan 26. februara 2021. u 17h i bio je dostupan svim zdravstvenim radnicima u Srbiji i regionu. 

FASUS Virtual je tokom premijernog emitovanja okupio preko 1300 farmaceuta, farmaceutskih tehničara i medicinskih tehničara.

 

Svim zdravstvenim radnicima koji su prisustvovali FASUS Virtual događaju obezbeđeni su vaučeri za pristup 2 onlajn test koji su akreditovani od strane Centra za kontinuiranu edukacija Farmaceutskog fakulteta Novi Sad 

„Pandemija COVID 19 - iskustva i izazovi u farmaceutskoj praksi", onlajn test pod brojem Б-90/20, donosi 5 bodova farmaceutima i zdravstvenim tehničarima 

„Regulativa i praksa upravljanja farmaceutskim otpadom", onlajn test pod brojem Б-89/20, donosi 5 bodova farmaceutima i zdravstvenim tehničarima 

 

Program FASUS Virtual 2021

Vakcina protiv COVID-19 iz ugla farmaceuta
Vanr. prof. dr Nataša Jovanović Lješković, dekan, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Farmaceutski fakultet Novi Sad

Covid19- klinička slika , terapija i prevencija kod dece
dr Olivera Ostojić specijalista dečije pulmologije KBC Dragiša Mišović
Esensa

Neutrogena® Cellular & Hydro Boost linija
Mag. Farm. Dašić Sandra
Sarantis Serbia

Psihobiotik - naš "Drugi mozak"
Dr Aleksandar Radović, specijalista interne medicine, Sabah Al Ahmad Cardiac Center, Amiri Hospital, Kuwait
Beopanax

Genomski profil tumora kao put za najoptimalnije lečenje onkoloških pacijenata
Dr sci. med. Nenad Mijalković, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Srbije
Roche d.o.o.

Dolpirinn® - nova terapijska opcija za lečenje bola
Doc. dr Anđela Milovanović, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije
Innventa
 

KAFE SPONZOR - Nelt Pharmaceuticals, vaš pouzdan partner kroz portfolio garantovanog kvaliteta

Sažetak predavanja možete da pogledate preko linka
https://view.publitas.com/apoteka/sazetak-fasus-37-virtual

Snimak predavanja možete pogledate preko linka
https://www.youtube.com/watch?v=PKrsxMkgcyU&ab_channel=FASUS37Beograd 
 

BB soft
Vaš partner u unapređenju farmaceutske profesije!