284. januar 2019.

Prelistajte izdanje

Pročitajte novi broj:
https://view.publitas.com/apoteka/informator-284/page/1

Tabloidi

Sve je više negativnih stavova o medijima koji su rezultat jedne slike da će novinari sve prekopati, čak i ako nije etički, da bi došli do vesti. Stručnjaci koji proučavaju etiku u medijima često poistovećuju izraze etika i moral, zato što je sve prisutnije shvatanje da se  profesionalno etičko ponašanje ne može u potpunosti razdvojiti od opštih moralnih standarda društva. Moglo bi se reći da na neki način etika odražava shvatanje društva o tome šta jeste a šta nije ispravno raditi. U Srbiji su sve češća pojava senzacionalna, šokantna i skandalozna otkrića u medijima koja sve više potiskuju ozbiljno, odgovorno i inteligentno novinarstvo. U jurnjavi za većim tiražem, boljom gledanošću i većim profitom mnoge medijske kuće podilaze najnižim ukusima. Kada na primer novinar i urednik odluče da senzacionalističkim, tabloidnim stilom objave vest o štetnosti ili dobrobiti upotrebe nekog leka svesno znaju da će takva vest privući veliku pažnju. Što ne čudi, imajući u vidu koliko je zdravlje važno svakom pojedincu. Ali, da li će vaš postupak i odluka da nešto uradite, kažete ili napišete negativno uticati na nečije zdravlje, ozbiljno je etičko pitanje. Čest izgovor tabloidnih novinara koji pokušavaju da opravdaju svoju etiku je „pravo da narod zna", krijući se iza jedne od osnovnih uloga novinara. Kad su u pitanju vesti vezane za zdravstvo i lekove kontekst je veoma bitan. Informacije koje prenosite pacijentima moraju se staviti u odgovarajući kontekst. Lekovi i njihova primena su konstantno na vagi procene koristi i rizika i to farmaceuti i lekari veoma dobro znaju. Mnogo znanja i iskustva je potrebno kako bi se procenio rizik i korist upotrebe nekog leka pa tako i način na koji treba objasniti pacijentu koristi i rizike lečenja određenim lekovima. Izvlačenje iz konteksta i stavljanje u fokus samo negativnih efekata lekova se može protumačiti kao zlonamerno. Dobra profesionalna etika je nešto što treba čuvati i što doprinosi poštovanju. Odgovornost ne možete delegirati, ne možete prebacati na drugoga. Svako je odgovoran za ono što radi i ne treba kriviti druge za loše etičke procene ili postupke. U eri informacija medijski predstavnici imaju posebnu odgovornost, a poštovanje novinarskih kodeksa se ne sme zaboravljati. Pravilno prenošenje informacija iz oblasti zdravstva je veoma važno za uspeh terapije i lečenja jer od načina na koji pacijent shvati svoj zdravstveni problem i lečenje zavisiće uspeh, odnosno neuspeh lečenja. U celoj priči mediji snose odgovornost za bespotrebno uzbunjivanje i paniku, a na farmaceutima ostaje da svakodnevnim radom i edukacijom pacijenata u apotekama doprinesu boljem razumevanju lečenja i upotrebe lekova.

Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević