Poslovni i PDV podaci

BB SOFT d.o.o. Preduzeće za inženjering, projektovanje, trgovinu i usluge
Palmira Toljatija 5, Novi Beograd
Matični broj: 07815921
Šifra delatnosti: 6201
PIB:100834225
011/2675-266, 2670-559, 2602-027
www.bbsoft.rs
www.nadjilek.rs
office@bbsoft.rs
Komercijalna banka, račun br.205-4731-57