271. - decembar 2017.

Pogled u izdanje
Već viđeno

Završetak 2017. godine u zdravstvenom sektoru u Srbiji obeležile su stare-nove teme o cenama lekova, marži i velikim dugovanjima nekih zdravstvenih ustanova što se sve odrazilo na poslovanje, a opstanak mnogih zdravstvenih ustanova je i dalje neizvestan. Očekivano je usvajanje Zakona o apotekarstvu, da bi se krajem godine saznalo da je Nacrt Zakona o apotekarstvu odbijen. U takvom zdravstvenom sistemu koji kao da nema jasan cilj, u apotekarskom sektoru koji je polarisan između održivosti i struke koja se bori za goli opstanak, u sistemu u kome se farmaceuti i lekari bore za sopstveni ugled i dostojanstvo, ne čudi podatak da je 75 odsto zdravstvenih radnika razmišljalo o odlasku iz zemlje. Ekonomski faktor značajno utiče na migraciju radne snage. Više radnih mesta, bolje plate, ali i radno okruženje koje pruža mogućnosti za profesionalno napredovanje samo su neki od razloga za potencijalni odlazak iz Srbije. Poslednjih godina javno mnjenje o zdravstvenim radnicima u Srbiji promenjeno je u negativnom kontekstu. Lekari i farmaceuti imaju težak i društveno koristan posao koji bi trebalo da bude veoma cenjen od strane društva kao u većini drugih zemalja. Zdravstvena praksa u Srbiji je dugo bila jedna od najuglednijih profesija. Danas se zdravstvo u Srbiji percipira kao loše, a zdravstveni radnici kao deo tog sistema, su često izloženi kritici i napadima, a od strane pojedinih na žalost okarakterisani i kao pripadnici lobija koji širi opasne dezinformacije kako bi se trošilo više lekova. Srbija trenutno nema politiku ljudskih resursa u zdravstvu, a istraživanja navode da u Srbiji ne može biti velikih promena u razvoju zdravstvene kadrovske politike dok se ne usklade interesi i potrebe obrazovnog sistema i sistema zdravstvene zaštite. Neophodna je bolja koordinacija planiranja između zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja i praćenje stanja na tržištu rada. Mi farmaceuti imamo profesionalnu i etičku obavezu da naša znanja i veštine usavršavamo i da promovišemo i branimo interese naše profesije.
***
Sa željom da u 2018. godini budemo aktivniji u promociji farmaceutske profesije i da nastavimo sa usavršavanjem naših znanja i veština, želim vam srećne praznike.
Glavna i odgovorna urednica
Estela Gaković Ranisavljević