Dodeljena nagrada „Prof. dr Vladislav Varagić“ na Kongresu farmakologa

U Novom Sadu je od 18. do 21. septembra održan 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem kome je prisustvovalo preko 150 eminentnih farmakologa iz Srbije i zemalja regiona. Pored brojnih tematskih simpozijuma, usmenih saopštenja i poster prezentacija najnovijih dostignuć a u oblasti farmakologije, održano je više plenarnih predavanja eksperata iz inostranstva. Kongres je tradicionalno organizovalo Srpsko farmakološko društvo sa ciljem da, kroz savremene teme iz različitih oblasti bazične i kliničke farmakologije, sagleda trenutno stanje, mogućnosti ali i izazove koji nam predstoje. Prema oceni učesnika, kongres je ispunio očekivanja i dostigao najviše stručne i naučne standarde.
Na kongresu je uručeno prestižno priznanje Srpskog farmakološkog društva za izuzetne rezultate postignute u naučnoistraživačkom radu. Ova nagrada nosi ime profesora Vladislava Varagića, čuvenog naučnika i farmakologa koji je imao presudan uticaj na razvoj farmakologiije na ovim prostorima, a ovogodišnji laureat nagrade je Doc. dr Janko Samardžić iz Instituta za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu