15. međunarodni godišnji simpozijum ALIMS

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), u saradnji sa ko-organizatorima, Privrednom komorom Srbije, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS, najavljuje 15. tradicionalni međunarodni godišnji simpozijum ALIMS.
Simpozijum će biti održan u periodu 11-12. oktobra 2019. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu. Imajući u vidu da je u pitanju jubilej, u skladu sa tim se priprema i ambiciozan program, pa će tako simpozijum svojim sadržajem obuhvatiti oblasti koje se tiču regulatornih aspekata u oblasti lekova i medicinskih sredstava za humanu i veterinarsku primenu i ponovo će uključiti i prošle godine veoma posećene radionice na ove teme a očekuje se učešće međunarodnih partnera ALIMS iz regiona i cele Evrope. Detalje oko načina prijave, kotizacija, radionica i programa ćemo objaviti u najskorijem periodu. (Izvor: ALIMS)