SARP

BB-Soft SARP , je elektronska mreža koja omogućava razmenu digitalnih dokumenata između njenih članova i/ili drugih mreža koje su zasnovane na EDI i GS1standardima, čime je obezbeđena kompatibilnost sa ostalim mrežama, ne samo u Srbiji, već i u svetu. Ovakav pristup je omogućio da SARP ne zavisi od poslovnog softvera korisnika – naprotiv, potpuno je prilagodljiv i primenljiv na sisteme drugih softverskih proizvođača (naravno onih koji se pridržavaju EDI iGS1 standarda).

Od mnogobrojnih funkcija u programu izdvajamo sledece:

  • Automatsko preuzimanje fakture/računa od dobavljača/kupca
  • Obaveštavanje gradjana o ponudi, radnom vremenu, adresi i akcijama na BBSoft.rs portalu
  • Preuzimanju novih cenovnika lekova i automatsko formiranje nivelacije

Cenovnik

SARP

 

 Za Veleprodaju (Dobavljač)


Ponuda je svrstana po kategorijama:

- Korišćenje usluge SARP mreže i pratećeg softvera za 1-10 kupaca(apoteka).......20 evra/mesečno

- Korišćenje usluge SARP mreže i pratećeg softvera za 11-20 kupaca(apoteka)......30 evra/mesečno

- Korišćenje usluge SARP mreže i pratećeg softvera za 21-50 kupaca(apoteka)......50 evra/mesečno

 - Korišćenje usluge SARP mreže i pratećeg softvera za više od 50 kupaca(apoteka) po posebno      stimulativnim uslovima


Za Maloprodaju/Apoteku (Kupac)


Mesečna pretplata za korišćenje usluge SARP mreže i pratećeg softvera ............. 10 evra/ mesečno.