Novo u ponudi IT BB SOFT

BB Soft je formirao mrežu za razmenu elektronskih dokumenata. Kroz našu mrežu možete automatski preuzimati fakture od vodećih veledrogerija (Phoenix, Pharmalogist, Vega, Lekovit, ...).

Uz razmenu narudžbenica i faktura, korisnici mreže imaju i mogućnost automatskog preuzimanja uslova plaćanja (kasa) od dobavljača. Osim neuporedivo bržeg evidentiranja podataka (uz pomoć nekoliko klikova mišem), mogućnost greške pri unosu je eliminisana.

Za više informacije 
011/26-02-027, 011/26-70-559
office@bbsoft.rsBB Soft

Cenovnik