Glavna Knjiga


Cenovnik

Glavna Knjiga

Prodaja

 

1500 evra

      

U cenu je uračunato:

  • neograničen broj poslovnih jedinica jednog pravnog lica
  • prva instalacija programa
  • jednokratna usluga obuke korisnika 
  • godinu dana besplatnog osnovnog održavanja

 

Po isteku garantnog roka od godinu dana možete sklopiti ugovor o osnovnom održavanju, po ceni od 40 evra mesečno za svako pravno lice.

Napomena:

Pod osnovnim održavanjem podrazumevaju se sve izmene u programu nastale usled izmene zakonskih propisa, kao i tehničke podrške telefonom.

Ostale usluge se fakturišu prema cenovniku posebnih usluga.